Contact

Betalingswijze:
Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, krijgt u meestal binnen 2 dagen een factuur toegezonden, die u binnen 7 dagen dient te voldoen. De volgende gegevens staan vermeld op de door ons toegezonden factuur:

* De verrichte werkzaamheden.
* De datum van de verrichte werkzaamheden.
* Tijdstip van aanwezigheid.
* De betalingstermijn (7 dagen).
* Bedrag excl. BTW – BTW bedrag.
* Kamer van Koophandel nummer.
* BTW-Identificatienummer.

Helaas komt het voor dat een door ons toegezonden factuur te laat of helemaal niet wordt betaald. Is de vervaldatum van 7 dagen overschreden wordt een 1e herinnering verstuurd, hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij een 2e herinnering (2 weken na de vervaldatum) brengen wij € 5.00 extra in rekening. Bij een aanmaning (4 weken na de vervaldatum) brengen wij € 10.00 extra in rekening. In alle 3 gevallen geldt dat er niet eerder verdere werkzaamheden worden verricht totdat het totaal verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze rekening.

Indien de opdrachtgever regelmatig herinneringen ontvangt van DHV Multiservice behoudt DHV Multiservice zich het recht een vooraf betaling te vragen of de opdrachtgever uit te sluiten. Indien de opdrachtgever ondanks herinneringen of ingebreke stelling weigert te voldoen aan de betalingsverplichting, behoudt DHV Multiservice zich het recht een incasso procedure op te starten. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Overeenkomst:
DHV Multiservice behoudt zich het recht, overeenkomsten na mondelinge, schriftelijke, of andere correspondentie niet uit te voeren, wanneer daar reden toe is, b.v. ontoegankelijke schoonmaakobjecten, gevaar voor eigen leven etc... Indien DHV Multiservice niet bij machte is om opdrachten uit te voeren behoudt DHV Multiservice zich het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst ten allen tijde op te zeggen. De opdrachtgever dient nog wel de e.v.t. achterstallige verschuldigde bedragen te voldoen.

Afspraak annuleren:
Wanneer een gemaakte afspraak met DHV Multiservice niet c.q. te laat (binnen 24 uur) wordt geannuleerd door de opdrachtgever, behoudt DHV Multiservice zich het recht de opdrachtgever uurkosten en voorrijkosten in rekening te brengen (n.v.t. bij overmacht).

Prijswijzigingen:
Indien er zich prijswijzigingen voordoen bij DHV Multiservice, wordt u 2 maanden van te voren schriftelijk op de hoogte gebracht. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst ten allen tijde op te zeggen. De opdrachtgever dient nog wel de e.v.t. achterstallige bedragen te voldoen.

Disclaimer m.b.t. schade:
E.v.t. opgemerkte schade door de opdrachtgever, tijdens werkzaamheden van DHV Multiservice aan de woning of bedrijfspand van de opdrachtgever, kunnen niet worden verhaald op DHV Multiservice.

Voorwaarden opgemaakt door DHV Multiservice.